FITXA D’INSCRIPCIÓ

Enviar la fitxa emplenada i el vídeo de la peça que voleu presentar a territoriendansa@gmail.com abans del 26 d’abril de 2021.