Diego Garrido

WORKSHOP

DISSABTE 9 D’ABRIL DE 19 A 20.30 H. 

Diego Garrido

MOVIMENT

BAILANDO 3

A partir d’exercicis variats com dissociacions, canvis de ritme, motors de moviments, forats negatius, treballs d’improvisació i diagonals, investigarem sobre el moviment. Analitzarem quines qualitats podem utilitzar a l’hora de ballar i prendrem consciència de quina part del cos ens mou. Investigarem lliurement amb el propi cos i el moviment.