BASES CONCURS TDC ’21

Inscripció: Data límit 26 d’abril de 2021

Publicació finalistes: 30 d’abril de 2021

Final: Dissabte, 8 de maig de 2021

Concurs que vol donar visibilitat i oportunitats a les companyies emergents de dansa. Convocatòria adreçada a tots i totes les ballarines de dansa clàssica i contemporània.

L’equip tècnic del centre cívic farà la selecció d’aquelles peces que passaran a la final del dissabte 8 de maig. Un cop finalitzades les actuacions en directe, el públic escollirà l’actuació guanyadora del premi de votació popular i el jurat especialitzat decidirà qui s’endurà el premi del jurat.

Totes les persones guanyadores obtindran premis.

 • La proposta coreogràfica i l’elecció de la música és lliure. La responsabilitat dels drets d’autor de la música escollida és exclusivament dels participants. Recomanem cançons lliures de drets d’autor, qualificades com a CREATIVE COMMONS.
 • La peça ha de tenir una durada de 10 minuts com a mínim i 15 minuts com a màxim.
 • La peça presentada ha de ser inèdita.
 • La coreografia haurà de ser gravada i enviada amb la fitxa d’inscripció abans del 26 d’abril.
 • Els i les finalistes es comprometen a actuar davant del públic assistent i d’un jurat especialitzat el dissabte 8 de maig.
 • El Centre Cívic Teixonera serà la institució organitzadora del concurs i serà qui designarà els membres del jurat, que estaran relacionats amb el món de la dansa, amb cura de garantir la seva independència respecte les persones participants.
 • Totes les persones participants han de ser majors de 16 anys*.

*Els i les ballarines menors de 18 anys han de presentar una autorització signada per la mare/pare o tutor/a, annexada a les bases del concurs.

PROCEDIMENT

 1. Les dates d’inscripció i enviament de vídeos hauran de ser abans del dilluns 26 d’abril de 2021. *Les peces rebudes amb data posterior no entraran al concurs.
 2. Les inscripcions es faran per correu electrònic a territoriendansa@gmail.com. 
 3. Caldrà enviar la fitxa d’inscripció que trobareu al blog de Territori en Dansa, abans del 26 d’abril.
 4. Tots els vídeos que siguin considerats ofensius quedaran fora de concurs.
 5. L’equip tècnic del Centre Cívic Teixonera visionarà prèviament els vídeos i escollirà aquelles companyies que passaran a la final.
 6. La final tindrà lloc el dissabte 8 de maig  (hora especificada per l’organització segons coordinació global del cicle) al Centre Cívic Teixonera, carrer d’Arenys, 75, 08035 Barcelona. En cas d’absència, el grup quedarà exclòs del concurs. L’ordre d’actuació es farà per sorteig la mateixa nit abans de l’inici del concurs.
 7. El dia de la final hi haurà 2 premis: el premi de votació popular i el premi del jurat. Tots dos sortiran d’entre les actuacions dels grups finalistes que tindran lloc aquell dia.
 8. La inscripció en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases especificades en aquest document.

JURAT

El jurat físic, format per persones relacionades amb el món de la dansa i la cultura de la ciutat, estarà present a l’actuació en viu la nit del dissabte 8 de maig de 2021.

En cas d’empat entre el premi de votació popular i el del jurat, serà l’organització qui decidirà com procedir.

PREMIS

Hi haurà 2 premis:

Premi jurat (el jurat especialitzat, després de visionar en directe les actuacions, deliberarà i escollirà una companyia guanyadora)

 • Premi econòmic de 300 €
 • Residència de 180 h durant 12 mesos a la sala de dansa del Centre Cívic Teixonera, que s’iniciarà a finals de maig de 2021 (Aquesta residència estarà subjecte a la signatura d’un contracte entre ambdues parts)
 • Beca a determinar per assistir a cursos de formació per a professionals a institucions reconegudes de Barcelona.
 • L’espectacle resultant de la residència s’estrenarà a la següent edició de “Territori en Dansa Clàssica i Contemporània”, amb una contraprestació econòmica de 100 €.

Premi votació popular (el públic assistent, al finalitzar, votarà l’actuació que més li hagi agradat)

 • Premi econòmic de 150 €
 • Residència de 100 h durant 6 mesos a la sala de dansa del Centre Cívic Teixonera, que s’iniciarà a finals de maig de 2021 (Aquesta residència estarà subjecte a la signatura d’un contracte entre ambdues parts)
 • Beca a determinar per assistir a cursos de formació per a professionals a institucions reconegudes de Barcelona.
 • L’espectacle resultant de la residència participarà sense selecció prèvia al cicle Estrena’t 2021, al novembre de 2021 que organitza el Centre Cívic Casa Groga, segons les bases de participació del cicle.

DISPOSICIONS FINALS

Les ocurrències no contemplades en les presents Bases seran resoltes pel Centre Cívic Teixonera.

Els drets d’imatge dels vídeos o enregistraments de la final es podran fer servir per a la difusió del cicle “Territori en Dansa” a les xarxes socials del Centre Cívic Teixonera.

L’acceptació d’aquestes bases implica acceptar que les gravacions o fotografies que es puguin realitzar durant el cicle puguin aparèixer en enregistraments vídeo-gràfics i fotogràfics corresponents a les activitats realitzades al Centre Cívic Teixonera i en les difusions previstes per les seves activitats, tant en premsa escrita com en difusions digitals pel “Territori en Dansa”.

En cas de força major, derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament del cicle (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament), les activitats poden ser modificades, cancel·lades o posposades. En qualsevol cosa, s’informarà a totes les persones inscrites al concurs. Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a territoriendansa@gmail.com.